Om föreningen

Styrelse
Adisa Softic – ordförande
Cecilia Rodell – sekreterare
Joakim Zetterqvist – ordinarie ledamot
Thomas Jönsson – ordinarie ledamot
Erik Frank – ordinarie ledamot
Saman A Sattar – ordinarie ledamot

Valberedning
Anna Larsson
Linnea Dahlgren

Förvaltning
Nabo sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Hagtorn Fastighetsservice AB sköter föreningens tekniska förvaltning.

Tv & bredband
TV och bredband via Bahnhof. Kollektivt anslutning av internet. Obligatorisk avgift på 130 kr per hushåll läggs på avgiften till föreningen.
Se även sida ”Vanliga frågor”.

Detta planerar vi att göra 2024
Renovering av 6 stycken balkonger på insidan av gården, Assessorn 2 – avser Södra Förstadsgatan 117
Byte av återstående fönster i föreningen – avser Södra Förstadsgatan 119 (gatusida).

Detta har vi gjort 2024
Föreningen har beställt spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum (februari). Spolningen görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.

Detta har vi gjort 2023
Soprum – ommålning av väggar.
Hissdörrar – omplåtning samt reparation av schaktdörr. Nya understyrningar. Ommålning.

Detta har vi gjort 2022
Radonmätning har gjorts i fastigheten – resultatet visar att värden är långt under risknivå, snitt 50 Bequel (max 200).
SBA – uppsättning av utrymningsskyltar, seriekopplat brandlarm i källaren, Pulversprinklers installerade i soprum.
Värmecentral i Assessorn 3 har bytts ut.

Detta har vi gjort 2021
Miljöbelysningen har utfört byte av ljuskälla i befintliga armaturer i trappuppgångar*, källare*, gårdsbelysningen**, tvättstugor och miljörum.
Byte har skett till LED- lampor med inbyggda rörelsesensorer. Styrelsen har valt inställningen att lamporna går ner på ett svagt grundljus vid ingen rörelse istället för att släckas helt för att skapa extra trygghet. Det finns inbyggt skymningsrelä som innebär att om det naturliga ljuset är tillräckligt bra så sätts lamporna ej igång.
Syfte med byte av ljuskälla: Investeringen ligger i ett bättre och mer effektivt ljus. Energiförbrukningen på belysningen minskas med över 70%. LED-belysning innehåller inte kvicksilver, är hälsosamt då ljuset är helt flimmerfritt och tyst. Besparingen finns även i att LED-lampor har längre hållbarhet.
* Avser trappor och källare i Assessorn 2 och 3. Trappor och källare som inte har ingått är  Assessorn 1 Värmlandsgatan 2 och Flensburgsgatan 8.
** Avser belysningen utmed fasaden

Större upprustning i källaren Södra Förstadsgatan 117. De befintliga förråd har rivits och nya burar i metall har satts upp. Källarväggar har målats om.

Detta har vi gjort 2020
Kollektivt anslutning av internet med start 28:e april. Leverantör: Bahnhof. Obligatorisk avgift på 130 kr per hushåll införs.
Byte av samtliga fönster i Assessorn 1* och byte av fönster på gårdssidan av Assessorn 3**. Arbetet startades i oktober 2020 och avslutades i januari 2021
*Assessorn 1 = Värmlandsgatan 2 och Flensburgsgatan 8
**Assessorn 3 = Värmlandsgatan 4a&b och Södra Förstadsgatan 119

Detta har vi gjort 2019
Föreningen har beställt spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.
Föreningen har under december månad haft OVK kontroll.

Detta har vi gjort 2018
Byte av samtliga tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.
Rensning av imkanaler/ventilation i samtliga trappor/lägenheter.

Detta har vi gjort 2017
Spolning & filmning av dagvattenstammar på gården.
Dränering på insidan av gården (Assessorn 2 + 3).
Borttagning av asfalt på gården (Assessorn 3) – stenläggning.
Rivning av cykelskjul/gammal soprum.
Allmän uppfräschning av gården, uppsättning av pergola och nya växter.

Detta har vi gjort 2016
Föreningen har renoverat gårdstrappor och räcken, 4 skorstenar samt mindre dräneringsarbete på gården. Föreningen har fått ny underhållsplan.

Detta har vi gjort 2015
Stammar på Värmlandsgatan spolades i maj månad.

Detta har vi gjort 2014
Sommaren 2014 byttes samtliga vita fönster på Värmlandsgatan ut.

Detta har vi gjort 2013/2014
Föreningen har, i enlighet med underhållsplanen, renoverat fasadens utsida. I detta projekt  ingick drevning och byte av fönsterbläck av samtliga fönster. 6 st. balkonger renoverades. 2 st. burspråkstak byttes ut. 2/3 av husets takfot byttes ut samt stuprännorna utmed det här området (återstående 1/3 byttes ut 2009). Källarfönster byttes ut mot glasblock. Under samma tid utfördes dräneringsarbete utmed Södra Förstadsgatan.

Detta har vi gjort 2012/2013
Föreningen har nyligen avslutat ett projekt där nästan alla gemensamma dörrar och portar har bytts ut. I samband med detta installerades även ett nytt passersystem samt digitala bokningstavlor/informationstavlor i samtliga trappuppgångar. Ett gemensamt soprum med goda sorteringsmöjligheter infördes under samma period.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-13