Om föreningen

Styrelse
Adisa Softic – ordförande
Joakim Zetterqvist – sekreterare
Thomas Jönsson – ordinarie ledamot
Cecilia Rodell – ordinarie ledamot
Sebastian Lindsjö – ordinarie ledamot
Kristina Jeppsson – suppleant

Förvaltning
BoNea Förvaltning AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Louma Förvaltning sköter föreningens tekniska förvaltning.

Tv & bredband
TV och bredband via Bahnhof. Kollektivt anslutning av internet. Obligatorisk avgift på 130 kr per hushåll läggs på avgiften till föreningen.
Se även sida ”Vanliga frågor”.

Detta planerar vi att göra 2020
Byte av samtliga fönster i Assessorn 1* och byte av fönster på gårdssidan av Assessorn 3**. Arbetet kommer med all sannolikhet utföras under augusti-november.
*Assessorn 1 = Värmlandsgatan 2 och Flensburgsgatan 8
**Assessorn 3 = Värmlandsgatan 4a&b och Södra Förstadsgatan 119

Detta har vi gjort 2020
Kollektivt anslutning av internet med start 28:e april. Leverantör: Bahnhof. Obligatorisk avgift på 130 kr per hushåll införs.

Detta har vi gjort 2019
Föreningen har beställt spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.
Föreningen har under december månad haft OVK kontroll.

Detta har vi gjort 2018
Byte av samtliga tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.
Rensning av imkanaler/ventilation i samtliga trappor/lägenheter.

Detta har vi gjort 2017
Spolning & filmning av dagvattenstammar på gården.
Dränering på insidan av gården (Assessorn 2 + 3).
Borttagning av asfalt på gården (Assessorn 3) – stenläggning.
Rivning av cykelskjul/gammal soprum.
Allmän uppfräschning av gården, uppsättning av pergola och nya växter.

Detta har vi gjort 2016
Föreningen har renoverat gårdstrappor och räcken, 4 skorstenar samt mindre dräneringsarbete på gården. Föreningen har fått ny underhållsplan.

Detta har vi gjort 2015
Stammar på Värmlandsgatan spolades i maj månad.

Detta har vi gjort 2014
Sommaren 2014 byttes samtliga vita fönster på Värmlandsgatan ut.

Detta har vi gjort 2013/2014
Föreningen har, i enlighet med underhållsplanen, renoverat fasadens utsida. I detta projekt  ingick drevning och byte av fönsterbläck av samtliga fönster. 6 st. balkonger renoverades. 2 st. burspråkstak byttes ut. 2/3 av husets takfot byttes ut samt stuprännorna utmed det här området (återstående 1/3 byttes ut 2009). Källarfönster byttes ut mot glasblock. Under samma tid utfördes dräneringsarbete utmed Södra Förstadsgatan.

Detta har vi gjort 2012/2013
Föreningen har nyligen avslutat ett projekt där nästan alla gemensamma dörrar och portar har bytts ut. I samband med detta installerades även ett nytt passersystem samt digitala bokningstavlor/informationstavlor i samtliga trappuppgångar. Ett gemensamt soprum med goda sorteringsmöjligheter infördes under samma period.

Sidan uppdaterades senast 2020-05-23