Om föreningen

Styrelse
Eva Månsson – ordförande
Adisa Softic – sekreterare
Joakim Zetterqvist – ordinarie ledamot
Thomas Jönsson – ordinarie ledamot
Cecilia Rodell – ordinarie ledamot
Halina Vittenhag – suppleant
Oskar Nordström – suppleant

Förvaltning
BoNea Förvaltning AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Louma Förvaltning sköter föreningens tekniska förvaltning.

Tv & bredband
TV och bredband via Telia, enskillda abonnemang. Se även sida ”Vanliga frågor”.

Detta har vi gjort 2019
Föreningen har beställt spolning av fastighetens avloppsledningar i kök och badrum. Spolningen görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftstörningar.

Detta har vi gjort 2018
Byte av samtliga tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar.
Rensning av imkanaler/ventilation i samtliga trappor/lägenheter.

Detta har vi gjort 2017
Spolning & filmning av dagvattenstammar på gården.
Dränering på insidan av gården (Assessorn 2 + 3).
Borttagning av asfalt på gården (Assessorn 3) – stenläggning.
Rivning av cykelskjul/gammal soprum.
Allmän uppfräschning av gården, uppsättning av pergola och nya växter.

Detta har vi gjort 2016
Föreningen har renoverat gårdstrappor och räcken, 4 skorstenar samt mindre dräneringsarbete på gården. Föreningen har fått ny underhållsplan.

Detta har vi gjort 2015
Stammar på Värmlandsgatan spolades i maj månad.

Detta har vi gjort 2014
Sommaren 2014 byttes samtliga vita fönster på Värmlandsgatan ut.

Detta har vi gjort 2013/2014
Föreningen har, i enlighet med underhållsplanen, renoverat fasadens utsida. I detta projekt  ingick drevning och byte av fönsterbläck av samtliga fönster. 6 st. balkonger renoverades. 2 st. burspråkstak byttes ut. 2/3 av husets takfot byttes ut samt stuprännorna utmed det här området (återstående 1/3 byttes ut 2009). Källarfönster byttes ut mot glasblock. Under samma tid utfördes dräneringsarbete utmed Södra Förstadsgatan.

Detta har vi gjort 2012/2013
Föreningen har nyligen avslutat ett projekt där nästan alla gemensamma dörrar och portar har bytts ut. I samband med detta installerades även ett nytt passersystem samt digitala bokningstavlor/informationstavlor i samtliga trappuppgångar. Ett gemensamt soprum med goda sorteringsmöjligheter infördes under samma period.

Sidan uppdaterades senast 2019-05-31